HAKKIMIZDA

MİSYONUMUZ

Köklü devlet tecrübemiz, engin kültür ve medeniyet birikimimiz, evrensel hukuk ilkeleri, ulusal plan ve politikalar ile sosyal değişim ve gelişim çerçevesinde, vizyonumuzu gerçekleştirmektir.

VİZYONUMUZ

Ülkemizi; hayallerini gerçeğe, mutluluğunu yüzüne, sesini kürsüye taşıyabilen çocukları olan, rol model bir ülke haline getirmek.  

İLKELERİMİZ

Akıl ve bilimin rehberliğinde;   
İnsan haklarına, çocuk haklarına, evrensel hukuk ilkelerine ve mevzuata bağlı kalmak,   
» Çocuğun yüksek yararı çerçevesinde; milli ve manevi değerleri gözeterek bilimsel veriye dayalı sürdürülebilir hizmet vermek,
» Tarafsız, şeffaf, adil, hesap verebilir ve işbirliğine açık olmak, 
» Teknolojik imkanlardan etkin yararlanmak,
» Hizmet sunumunda; gelişim ve değişimi, toplam kaliteyi ve memnuniyeti esas almak   
» Performans  odaklı yönetim sergilemek.       ·        

HEDEFLERİMİZ

1- Çocukların korunmaya ve bakıma muhtaç hale gelmesini engelleyici ve çocuğun öncelikle ailesi yanında bakımını sağlayacak sosyal politikalar geliştirmek.

2-Çocuklarımızın aile sıcaklığına en yakın ortamda bakımlarını sağlayabilmek için;  

- Evlat edindirme hizmeti,  
- Koruyucu Aile Hizmeti,  
- Çocuk Evleri Hizmetinden faydalandırılmaları esastır.

3-Suça karışmış ya da  kendilerine karşı suç işlenmiş çocukların topluma kazandırılmasının sağlanması için yeni hizmet modelleri oluşturmak,   

4-Çocuğa yönelik her türlü istismarı engellemek,

5-Çocuğa hizmet veren tüm paydaşlarla  işbirliği içerisinde hizmetleri sunmak ve çocuğa sunulacak hizmetlerin entegre olarak tek noktadan verilmesini sağlamak.       

6-Vizyonumuza uygun Çocuk Strateji Belgesini oluşturarak uygulamaya geçirmek,   

7-Çocuk haklarının ülke genelinde tavizsiz uygulanmasını sağlamak ve bu hususu takip etmek,

8- Mevcut kurum ve kuruluşlarımızın hizmet kalitesini uluslararası standartların üzerine çıkarmak.

9- ‘’Alo Çocuk Hattı’’nı oluşturmak.

10-Sokakta yaşayan/çalıştırılan çocukları sokaktan çekerek, rehabilite ederek topluma yeniden kazandırmak.

11-Çocuk dostu kentler, mekânlar, kurumlar oluşturulmasını sağlamak.      

12- Çocuğa karşı şiddetin önlenmesine yönelik toplumsal bilinç ve duyarlılığı arttırıcı aktivitelerde bulunmak.

13- Çocuk işçiliğinin sonlandırılmasına yönelik ilgili tüm sektörlerle etkin işbirliği yapmak

14- Çocuk ticareti ve kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalarda ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.

15- Projeler geliştirerek, Genel Müdürlüğe ilave kaynaklar kazandırmak, Ulusal ve uluslararası imkanları bu alanda etkin kullanmak.

16- Kurumumuz hizmetlerine gönüllü katılım noktasında kamuoyu duyarlılığının arttırılmasını sağlamak. 

17-Medya duyarlılığını arttırıcı çalışmaları teşvik etmek.

18- Koruma ve bakım altındaki çocuklara yönelik kamuoyu bakışının pozitife döndürülmesine yönelik çalışmalar yapmak.

19- Çocukların akademik, sportif, kültürel, sanatsal başarılarını arttırmak için çalışmalar yapmak.

20- Çocukların işe yerleştirilmesini sağlamak için düzenlenen 2828 Sayılı Kanunun Ek 1. maddesini, çocukların akademik başarısını artırıcı yönde revize etmek.

21- Personele ihtisas eğitimi verilerek uzmanlaşmalarını sağlamak. 

22- Belirlenen personel standartlarını hayata geçirmek, verilen hizmetler için standart oluşturarak hizmet kalitesini artırmak.  

23- Vizyonumuzun gerektirdiği,mevzuat ve ikincil mevzuat çalışmalarını gerçekleştirmek. 

24-‘’İlkadım Merkezi’’ni bütün illerde açmak. 

25-Tüm hizmetlerimizi ‘’Bilimsel Çalışma Grubu’’ nun rehberliğinde geliştirmek.

26-Türkiye’yi çocuk hizmetleri alanında dünyada örnek ülke haline getirmek.