TAŞERONDAN KADROYA GEÇECEK PERSONELLERİN DİKKATİNE!

Taşerondan kadroya geçecek personeller aşağıda istenilen belgeleri ve ekler kısmında yer alan formları eksiksiz doldurup 02.01.2018-11.01.2018 tarihleri arasında bağlı bulunduğu kuruma teslim edilmesi gerekmektedir.

1- Beş adet vesikalık fotoğraf eklenecektir.
2- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu eklenecektir.
3- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belge eklenecektir. NOT: Bu belge, başvuru sahiplerinden sigortalılık başlangıç tarihi; kadınlar için 23/5/1998, erkekler için 23/5/1994 ve öncesi olanlardan doğum tarihi kadınlarda 1/4/1974, erkeklerde 1/4/1970 tarihinden önce olanlar ile sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra ise doğum tarihi kadınlarda 1/4/1968, erkeklerde 1/4/1963 tarihinden önce olanlardan istenecektir. Sigortalılık başlangıç tarihi; www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınarak tespit edilebilecektir.
4- Başvuru sahibince eklenmek istenen belgeler eklenebilecektir.
5- Öğrenim durumu alanı kodlaması: 0 – okuryazar olmayan, 1- okuryazar, 2- ilkokul, 3- ortaokul ve ilköğretim, 4- lise, 5- 2YO, 6- 4YO 7- YL ve/veya doktora
6- En Son Çalıştığı İşin Niteliği kodlaması: 1- temizlik, 2- güvenlik, 3- ulaşım, 4- büro işleri, 5- tamir ve bakım, 6- çöp, katı atık toplama, 7- park ve bahçe, 8- diğer
Bu bölümde “8” kodunun seçilmesi halinde işin niteliği de yazılacaktır. 


Ekler:
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA/GEÇİCİ İŞÇİ POZİSYONLARINA GEÇİŞTE BAŞVURU FORMU

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU


Sonraki Sayfa: ASDEP Mülakatını Kazanıp Gelmeyenlerin Yerine Çağırılan Yedek Personellerin İsim Listesi 3

Önceki Sayfa : Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Kapsamında Sosyal Hizmet Merkezilerinin Desteklenmesi Projesi Personel Alımı Hakkında