Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmenliği 02.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış olup ilgili yönetmenliğin ”İdarenin Temsili” başlıklı 18/2 maddesi “Arabuluculuk Davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı e-posta ve telefon numarasını bu Yönetmenliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar. Arabulucular görüşmeler kapsamında yapacakları davetlerde öncelikle bu bilgileri adres alır.” Hükmü gereğince İl Müdürlüğümüzün iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
 

 Adres: Esentepe Mah. Necmettin Cevheri Bulvarı No:76 Karaköprü/ŞANLIURFA
 Telefon: +90 (414) 313 1161 - 314 6922 - 315 5149
 E-Posta: urfa@ailevecalisma.gov.tr